Water around


Rok utekl jako voda a naši studenti pracující na projektu Water around us jsou opět na výměně v holandském městě Horn.
            Cesta tentokrát proběhla za příjemného polojasného počasí a tak nám nic nebránilo prohlédnout si historické město Weimar. Projděte si město vyhledávané básníky i skladateli s námi.

 

            Pátek 5. 3. 2010 naši studenti plní prvních dojmů z partnerských rodin strávili ve škole. Po uvítání a prohlídce školy je čekaly hodiny holandštiny, hudební výchovy a zeměpisu. Během hodin holandštiny všichni s přehledem zvládli představit se a další základní fráze. V hodinách hudební výchovy vytvořili malý orchestr a společně s velkým nadšením zahráli jednoduchou melodii. O zeměpise se dozvěděli, jak Holanďané získávali půdu a jak důležité jsou pro ně hráze. Mohli tak porovnat, jak voda ovlivňovala a ovlivňuje život v České republice a v Holandsku. Naopak holandští studenti měli příležitost zopakovat si své znalosti češtiny, které získali v lednu, a za pomoci svých českých partnerů si je dále rozšířit. Podívejte se na náš první den
            Sobota 6. 3. 2010 byl den prvního velkého výletu. Za krásného sluníčka a ledového větru jsme navštívili Amsterdam. V interaktivním vědeckém muzeu Nemo měli všichni skvělou možnost vyzkoušet si, jak se čistí voda, a spoustu fyzikálních zákonitostí, dozvědět se téměř vše o velkých změnách, které probíhají v tělech a mozcích teenagerů a mnohé další. Důkladně jsme si prohlédli repliku historické lodi Amsterdam. Projeli se výletním člunem po kanálech a měli čas i na vlastní objevování města či nákupy. Vše uvidíte zde
Po dni plném zážitků v hostitelských rodinách, nás čekala práce ve škole. Co vše jsme dělali, najdete zde
V úterý 9.3.2010 jsme nejen pilně pracovali a tvořili ve škole, ale také podle úkolů připravených našimi holandskými partnery poznávali město Roermond
Ve středu 10.3.2010 nás čekal skvělý výlet do Rotterdamu
Ve čtvrtek jsme strávili další den ve škole
Den zakončil Český a italský večer, který připravili naši a italští studenti jako poděkování pro hostitelské rodiny. Podívejte se, jak ho zaznamenala holandská strana zde a zde.
Vystoupení našich studentů sklidilo veliký úspěch. Všichni si zaslouží velké poděkování.
Páteční den proběhl opět pracovně ve škole

Poslední odpoledne v rodinách, někteří se chystají na bruslení, a plni dojmů, zážitků, nových poznatků a dovedností hurá domů!