e-Twinning Info


Jedná se o šestiměsíční projekt eTwinning v anglickém jazyce s názvem My hometown – Do I really know it well? (česky: Moje rodné město – Znám ho opravdu dobře?), na kterém začíná kvarta společně pracovat se stejně starými dětmi ze školy Istituto Comprensivo 8 z italské Vicenzy.
Obě třídy (rozdělené do česko-italských čtyřčlenných skupin) budou zjišťovat různé informace o svém rodném městě (Liberec, Vicenza), např. o historii, pamětihodnostech, moderní architektuře, kultuře a sportu, vzdělávání, průmyslu a zemědělství, slavných rodácích i problémech týkajících se města. Skupiny budou společně tvořit anglické prezentace v Power Pointu, které pak budou součástí společného DVD, a internetové stránky o průběhu a výsledcích projektu.