Touch the world


Projekt Touch the World
 
Jak zdárně probíhá projekt Touch the World, na kterém pracují žáci třídy L1, se můžete podívat na http://touch-the-world.wikispaces.com/.
Studenti s nadšením připravují pro děti z mateřské školky ve Skotsku a v Polsku jednoduché a zábavné fyzikální pokusy. S jakým zaujetím a radostí si je děti zkoušejí uvidíte na video záběrech a fotografiích na stránce projektu.