Evropská kvalita výuky


Opět jsme prokázali evropskou kvalitu výuky
Žáci tercie v loňském školním roce úspěšně pracovali na mezinárodním projektu Have fun with simple experiments, v jehož rámci si s kamarády ze Španělska, Polska a Litvy vyměňovali videonahrávky pokusů, které prováděli. Nejen, že se naučili spousty nového z fyziky, zlepšili svoji ICT gramotnost, procvičili si angličtinu, ale dozvěděli se i o životě svých kamarádů v partnerských zemích. Kolik zábavy si při tom užili, můžete vidět nahttp://havefunwithsimpleexperiments.blogspot.com/

„Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu “Have fun with simple experiments “byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. 
Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net
Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning. 
S pozdravem, eTwinning Team“


Žákyně L1 zase pracovaly na projektu Touch the World. Během projektu připravovaly návody na jednoduché pokusy pro děti z mateřských školek ve Skotsku a Polsku. Jaký úspěch jejich práce měla, uvidíte na http://touch-the-world.wikispaces.com/

 

“Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu “Touch the World “byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.
Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.
S pozdravem, eTwinning Team“