Nové projekty


Nové projekty eTwinning na naší škole
I v letošním školním roce jsme navázali na úspěšné eTwinningové projekty.
Žáci tercie budou po celý rok spolupracovat s kamarády ze Španělska a vzájemně si vyměňovat zábavné fyzikální a chemické pokusy v rámci projektu „Have fun with simple experiments“ .

Žáci třídy pedagogického lycea L1 se zapojí do projektu „Touch the World“, v jehož rámci budou připravovat jednoduché fyzikální experimenty zaměřené na poznávání zákonitostí světa kolem nás pro děti z mateřské školky ve Velké Británii.