Anotace projektu


logo_vyt

Naše škola se stala účastníkem globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projektem zaměřeným na vzdělávání ve výtahovém průmyslu.  

Název projektu:  

Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání  

Zkrácený název projektu:  

Vzdělávání ve výtahovém průmyslu  

Stručný obsah projektu:  

Projekt je zaměřen na vytvoření vzdělávacích modulů v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání. Vzdělávací moduly budou vytvořeny na základě Školního vzdělávacího programu Elektromechanik pro zařízení a přístroje spolu s dílčími kvalifikacemi Unie výtahového průmyslu České republiky. Tyto vzdělávací moduly budou respektovat jak Evropský rámec kvalifikací, tak národní soustavu kvalifikací.   Po vytvoření všech potřebných materiálů budou všechny metodiky a moduly uvedeny do realizace. Proběhne školení lektorů, kteří budou vzdělávat účastníky cílové skupiny v jednotlivých kurzech, dále samotné kurzy a také pilotní ověření kurzů formou zkoušek dle zákona č. 179/2006 Sb. Na závěr projektu dojde k přezkoumání výsledků projektu v návaznosti na uplatnění cílové skupiny u zaměstnavatelů.    

Partneři projektu:

Atest, s.r.o., www.attest.cz

Unie výtahového průmyslu ČR, www.uvp-cr.cz  

Odkazy:

http://opvk.kraj-lbc.cz

www.opvk.eu/vytahy

www.esfcr.cz