Výuka pro závěrečné ročníky


Vážení žáci,

Výuka pro závěrečné ročníky (3. ročníky učebních oborů a 4. ročníky maturitních oborů) je od pondělí 11.5.2020 od 8:55 hodin

Rozvrh výuky je ve Škole Online

 

Všichni žáci musí dodržovat hygienická opatření nařízená MŠMT – SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Žáci musí před vstupem do školy podepsat čestné prohlášení a seznámení se s hygienickými pokyny – Čestné prohlášení ke stažení

 

Ministerstvo školství vydalo aktualizovaný harmonogram uvolňování opatření  Schéma uvolňování opatření

 

Ostatní žáci pokračují ve výuce distanční formou.