Přijímací řízení


Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Rozhodnutí o přijetí je odesláno poštou a do emailových schránek zadaných na přihlášce ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

  • Mechanik opravář motorových vozidel
  • Autoelektrikář
  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
  • Elektrikář – silnoproud
  • Elektrikář – slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 – učební obory

Výsledky přijímacího řízení

Maturitní obory

  • Dopravní prostředky
  • Mechanik elektrotechnik – denní a nástavbové denní
  • Autotronik – nástavbové

koná se přijímací zkouška

  • přijímací zkoušky se budou konat podle aktuálních pokynů MŠMT

Kritéria pro přijetí ke studiu 2020/2021 – maturitní obory