ZAHÁJENÍ KURZU AUTOŠKOLY


Příjem nových žádostí pro skupinu “B” je z kapacitních důvodů do odvolání pozastaven (min. do konce března 2022). Pro skupiny AM, A1, A2, C, CE zatím toto omezení neplatí.

Zahájení kurzu pro motocykly bude v první polovině března.