ZAHÁJENÍ KURZU AUTOŠKOLY


Pro skupinu B cca konec září 2024.

Pro skupiny AM, A1, A2 nové zahájení březen 2024 (podle počasí a počtu zájemců).

Pro skupiny C, CE, zatím bez omezení, pouze si předem zjistit aktuální podmínky pro přijetí.