Ekologická exkurze na Černé Nise


Ve dnech 5. a 7. června se uskutečnila exkurze žáků tříd E1b a E1c na přehradní nádrži Černá Nisa v rámci výuky Ekologie.