IQLandia – GIS a mapy – projekt NAKAP


Žáci tříd E2a, M2 a D3 strávili díky projektu NAKAP den v IQLandii.

První část probíhala v Planetáriu, kde žáci shlédli pořad Země v pohybu a film Úsvit kosmického věku, díky kterému dostali ucelené informace o kosmickém závodě mezi USA a SSSR.

Druhá část se odehrávala v expozicích TULaborka a GEO. Na základě pracovního listu se žáci věnovali hlavně kartografickým úkolům – čtení z map, práce s legendou, určování absolutní zeměpisné polohy a další. Porovnali například, jakým způsobem se změnil Liberec a jeho okolí od roku 1938.

Další na řadě byla badatelská aktivita nad podlahovou mapou ČR. Žáci dozvěděli o metodách dálkového průzkumu Země. Lektor s  žáky prozkoumával Českou republiku tak, jak ji vidí družice v infračerveném záření.