Seminář pro žáky v rámci projektu „GEMINI“ – SŠ a MŠ NA BOJIŠTI – třída D1 a BERUFLICHES SCHULZENTRUM, LÖBAU, 11. – 13. 2. 2019


11. 2. 2019 Exkurze Škoda Mladá Boleslav – Expozice a Depozitář Muzea, vybrané provozy

HEJNICE – Mezikulturní výchova, seznamovací aktivity, euroregionální kompetence, jazykové animace se zaměřením na profesní orientaci

 

12. 2. 2019 – Česká skupina studentů – Žitava – Katedra mechatroniky, laboratoře

Německá skupina studentů – prohlídka historické centra Liberce, Galerie Lázně

Zážitkový program v ekologickém centru Střevlík v Hejnicích – téma Energie

Představení škol a měst – LIBEREC a LÖBAU

Návrh společného loga projektu  – Skupinová práce – česko-německé skupiny

 

13. 2. 2019 – Kariérové poradenství, kompetence, silné a slabé stránky, role v týmu