Druhé kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024 – učební obory


Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 na učební obory 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a 26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud. Jedná se o tříleté denní studium, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a je určené pro žáky 9. tříd ZŠ.

Přijímací zkouška se nekoná, přihlášky se odevzdávají do 24. května 2023.

Další info zde: 2_kolo_PZ_2023_uc_obory