Informativní třídní schůzky 1. ročníků


Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky se budou konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 17.00 hodin v budově SŠ a MŠ, Na Bojišti 15, Liberec

Program :

  1. Seznámení s podmínkami studia, rozdělení do tříd a seznámení s třídními učiteli.
  2. Předání seznamu učebnic a učebních pomůcek pro výuku.
  3. Seznámení se Školním řádem a bezpečnostními podmínkami.

 

Třídní schůzky 1.ročníků 2019

Stáhnout (PDF, 82KB)