Přijímací řízení


Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik – denní a nástavbové denní
 • Autotronik – nástavbové

koná se přijímací zkouška

 • 1.termín – čtvrtek 12.4.2018 od 8:30
 • 2.termín – pondělí 16.4.2018 od 8:30

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 27.4.2018 po 14.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 2.5.2018 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2018/2019 – maturitní obory

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář – silnoproud
 • Elektrikář – slaboproud

nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín – pondělí 23.4.2018 od 8:00

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 23.4.2018 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 23.4.2018 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2018/2019 – učební obory


Přihlášky ke studiu

 • Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2018 pro všechny obory a formy studia

Přijímací řízení 1.kolo 2018