Přijímací řízení


Ředitel školy vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2022/2023

Informace o jednotné přijímací zkoušce

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení

Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik – denní
 • Autotronik – nástavbové
 • Mechanik elektrotechnik -nástavbové

koná se přijímací zkouška

 • 1.termín – čtvrtek 13.4.2023 od 8:30
 • 2.termín – pátek 14.4.2023 od 8:30

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 28.4.2023 po 12.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 2.5.2023 od 8.00 hod.
 • Přineste s sebou zápisový lístek

Kritéria pro přijetí ke studiu 2023/2024 – maturitní obory

Opatření obecné povahy

Učební obory

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář – silnoproud
 • Elektrikář – slaboproud

nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 • 1.termín – pondělí 24.4.2023 od 8:00

Výsledky přijímacího řízení

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 24.4.2023 po 8.00 hod.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od 25.4.2023 od 8.00 hod.

Kritéria pro přijetí ke studiu 2023/2024 – učební obory