Přijímací řízení


Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 22.4.2021 po 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od pátku 23.4.2021

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář – silnoproud
 • Elektrikář – slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 – učební obory


Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik – denní a nástavbové denní
 • Autotronik – nástavbové

koná se přijímací zkouška

1. kolo přijímacího řízení

 • 1.Termín příjímací zkoušky
  • Pondělí 12.4.2021 od 8:30
 • 2.Termín příjímací zkoušky
  • Úterý 13.4.2021 od 8:30

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 – maturitní obory


Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2021 pro všechny obory a formy studia.