Přijímací řízení – aktualizace


Učební obory

Na základě ustanovení školského zákona č.561/2004 a 135/2020 §17 sb.  je vydáno rozhodnutí o přijetí všem žákům tříletých učebních oborů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19.5.2021 po 8. 00 hod.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude možné vyzvednout od čtvrtka 20.5.2021

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 a nebo je poslat poštou na adresu školy.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. 6.2021

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče

Případné informace na telefonu 485 151 099, 775 750 596 nebo na emailu info@ssams.cz

 • Mechanik opravář motorových vozidel
 • Autoelektrikář
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář – silnoproud
 • Elektrikář – slaboproud

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 – učební obory


Maturitní obory

 • Dopravní prostředky
 • Mechanik elektrotechnik – denní a nástavbové denní
 • Autotronik – nástavbové

koná se přijímací zkouška

1. kolo přijímacího řízení

 • 1.Termín příjímací zkoušky
  • Pondělí 3.5.2021 od 8:30
 • 2.Termín příjímací zkoušky
  • Úterý 4.5.2021 od 8:30

Kritéria pro přijetí ke studiu 2021/2022 – maturitní obory


 

Vyhlášení 1.kola přijímacích zkoušek