Přijímací zkoušky 1.kolo


Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 15. března 2016 pro všechny obory a formy studia.

Termíny přijímacích zkoušek:

Maturitní obory

– koná se přijímací zkouška pro denní i denní nástavbové studium

– Termíny zkoušek 1.kola:

  • 1. termín – pondělí 18.4.2016  od 8 hodin
  • 2.termín – úterý 19.4.2016  od 8 hodin

Dálkové nástavbové studium

-nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • 1.termín –  pondělí 18.4.2016  od 8 hodin

Učební obory

-nekoná se přijímací zkouška, předává se pouze rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

  • 1.termín –  pondělí 18.4.2016  od 8 hodin