Třídní schůzky pro budoucí I. ročníky


Dne 23. června, od 17.00 se budou konat třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky

Seznam žáků  a rozřazení do  tříd bude na nástěnce, ve vestibulu školy