Výsledky jednotných přijímacích zkoušek


Výsledky přijímacího řízení

Stáhnout (PDF, 1.21MB)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.