Zahájení školního roku pro 1. ročníky


Datum 1.září 2022

  • Zahájení v 8.00 v tělocvičně
  • Představení a prezentace školy
  • Úvodní slovo ředitele školy
  • Představení třídních učitelů
  • Prohlídka školy a areálu školy
  • Třídnické práce ve třídách s třídními učiteli

Třídní učitelé

Nástavbové studium N1

  • třídní Bc. Vlodarczyková
  • zahájení 1.9.2022 ve třídě (učebna č. 16)