! Zahájení výuky třídy E3c – změna !


Informace pro třídu E3c

  • Třídní učitel Ing. Miroslava Kmínková
  • Začátek výuky pátek 13.9.2019 v 8:00 učebna 1P