Postup pro přijetí ke studiu


Postup pro přijetí ke studiu

Nejdříve si vyber odkud k nám přicházíš
Nestihl/a jsi termín podání přihlášek

Pošli nám žádost o přijetí společně s informačním a kontaktním dotazníkem žáka na sekretariát školy.

Důležité dokumenty pro uchazeče