Seznam nářádí pro 1.ročníky


Požadované vybavení žáků prvních ročníků pro odborný výcvik všech učebních i maturitních oborů.

Seznam nářadí na OV