Třídní schůzky 1. ročníků


Vážení rodiče a žáci, dovolte nám pozvat vás na třídní schůzky nastupujících prvních ročníků.

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 23. června 2016 od 17.00 hodin v budově SŠaMŠ, Na Bojišti 15, Liberec.

Program :

  1. Seznámení s podmínkami studia, rozdělení do tříd a seznámení s třídními učiteli.
  2. Předání seznamu učebnic a učebních pomůcek pro výuku.
  3. Seznámení se Školním řádem a bezpečnostními podmínkami.

Děkuji
Ing. Zdeněk Krabs,Ph. D. ředitel školy

Pozvánka pro 1. ročníky