Zahájení školního roku 2023/2024


Zahájení školního roku 2023/24 proběhne dne 4. září v 8.00 hod.

Informace pro žáky prvních ročníků

Zahájení školního roku pro žáky prvních ročníků proběhne v 8.00 hod. tělocvičně školy. Program a podrobnější informace naleznete v přiloženém PDF souboru: Info pro prvni rocniky

Informace pro žáky vyšších ročníků

Zahájení školního roku proběhne v 8.00 hod. v příslušných učebnách s vašimi třídními učiteli. Přehled učeben a třídnictví naleznete v přiloženém PDF souboru: Třídnictví 2023-2024